Mediator

Klassisk konfliktløsning er desværre ofte klassisk konfliktoptrapning.

Mange konflikter søges løst i et konfliktstyret og emotionelt mindset, der som en tragt bliver mere og mere snæversynet og egocentreret.

Af samme årsag opgives samtalen ofte og sagen overlades til det klassiske retssystem med domstole og afgørelser og ejerskabet til konflikten og løsningen opgives.

TRADITIONEL MEDIATION

Traditionel Mediation har en klar struktur og metode for i en fortrolig og effektiv proces at guide parterne i retning af en mere problemløsningsorienteret og ejerskabsbaseret dialog faciliteret af den neutrale mediator.

Mediation er utroligt effektivt til ofte at finde både løsninger og|eller bevare relationerne professionelt og respekten personelt fremadrettet.

Selve store konflikter kan ofte løses på 1-2 dage, hvilket er omkostningsmæssigt særdeles favorabelt uanset om din valuta er tid, penge, følelser, arbejdsglæde | eller måske de nævnte og flere til.

Målet er at få løst konflikten effektivt, respektfuldt og tilfredsstillende.

Pris pr. dag: Kr. 35.000 ekskl. moms (hver part betaler typisk halvdelen hver)

TRANSFORMATIV MEDIATION

Transformativ Mediation er en særdeles spændende nyere mediationsmetode, som siden 80´erne langsomt er spirret frem.

Her er der ingen særlig proces eller struktur og mediator spiller en – synes det – ofte mere tilbagetrukket og mindre styrende rolle.

Metoden er baseret på at enhver konflikt reelt er en krise i menneskelig kommunikation.

At parterne i en konflikt og dermed en stor kilde til eskalering i konflikt reelt skyldes tab af kontrol (loss of power) og nedadgående empati (loss of recognition).

 
 

Derfor arbejdes der subtilt og effektivt fra mediators side med at hjælpe parterne til at opbygge og føle mere kontrol (ikke magt) og mere empati og gensidig forståelse.

Kort sat arbejdes der med empowerment og recognition som de altoverskyggende virkemidler.

Målet er at øge kvaliteten af dialogen | en eventuel løsning på konflikten er ofte en positiv og naturlig sidegevinst, men ikke fokuseret eller styret derhen.

Pris pr. dag: Kr. 35.000 ekskl. moms (hver part betaler typisk halvdelen hver)

"Mikkel Gudsøe har i flere omgange bistået mig med kvalificeret rådgivning - både det juridiske og vigtigt også det praktiske omkring forhandling. I en større og kompleks sag udmærkede Mikkel sig ved at få forhandlet en helt igennem optimal løsning på plads, hvor resultatet blev præcis som jeg ønskede. Gennem hele forløbet var Mikkel meget nærværende og tog sig tid til at forstå alle sider, ikke mindst de psykologiske, af sagens parter og brugte dette effektivt og professionelt i forhandlingerne.

Mikkel er utrolig behagelig, har en stor indsigt i sportens verden og jeg kan varmt anbefale ham til klubber såvel som spillere, der ønsker en værdiskabende sparringspartner."

Karin Mortensen, Tidl. Landsholdskeeper, OL- og EM-guldvinder Dame-A Landsholdet, FIF, tidl. Ikast-Bording og SK Aarhus.

BIG DEALS - THE TV SHOW

De små hurtige insights og inspirationer til DO´s eller DON´Ts

De mere dybdegående snakke om stort og småt med interessante gæster der alle sammen har det til fælles, at de taler om, hvad der er en Big Deal for dem.

Se sidste nye episode af Big Deals...